Ochrona roślin

Wyposażenie magazynu ŚOR

Według zaleceń Dobrej Praktyki Ochrony Roślin wyposażenie magazynu powinno spełniać następujące warunki:

 1. sztuczne oświetlenie,
 2. grawitacyjna oraz wymuszona wentylacja zapobiegająca gromadzeniu się toksycznych oparów środków chemicznych, uruchamiana przed wejściem do magazynku,
 3. gazo- i pyłoszczelna instalacja elektryczna,
 4. gaśnica,
 5. ręcznik papierowy,
 6. miejsce do przechowywania:
  • środków toksycznych i bardzo toksycznych (zamykany na klucz boks lub przewiewna szafka metalowa),
  • preparatów niepełnowartościowych i w cieknących opakowaniach,
  • skażonych materiałów użytych w sytuacjach awaryjnych,
  • opakowań po użytych środkach ochrony roślin,
  • narzędzi do neutralizacji rozlanych lub rozsypanych preparatów (łopata, szczotka, wiadro i pojemnik z sorbentem),
 7. półki na chemikalia z materiału nienasiąkliwego, pozbawione ostrych krawędzi i elementów mogących uszkadzać opakowania,
 8. obiekt powinien być wyposażony w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu lub skażeniu w stopniu szkodliwym powietrza, gruntu oraz wód substancjami chemicznymi (np. wanny wychwytowe).

Magazyn powinien być wyposażony w odpowiedni system wentylacji:

 • awaryjnej – uruchamiany z zewnątrz i od wewnątrz magazynu, zapewniający co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny;
 • ciągłej – uruchamiany z zewnątrz magazynu, godzinę przed rozpoczęciem pracy, zapewniający co najmniej 3-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.