Warunki pracy

Komunikacja z pracownikami

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Aby jednak móc wykonać polecenie pracownik musi je najpierw zrozumieć. Kluczowym jest zatem przepływ informacji. Pracodawca powinien opracować zatem taki system komunikacji z pracownikiem, żeby ten wiedział, czego się od niego wymaga. Jednocześnie dobrze jest nauczyć się rozpoznawać potrzeby pracowników. Znając je można dostosować zasady dotyczące zatrudnienia do tych potrzeb, a tym samym zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia. Pracownik zadowolony z pracy jest bardziej wydajny.

Jednym z przejawów komunikacji z pracownikiem jest stosowanie oznaczeń i procedur. Opracowując je warto zwrócić uwagę na ich przejrzystość. Niezrozumiałe procedury stają się zarzewiem konfliktu i dezorganizują pracę. Mogą też stać się powodem wypadku w pracy, co może skończyć się koniecznością wypłaty odszkodowania i podwyższeniem składki wypadkowej (jedna ze składek ZUS).