Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Nasze Stowarzyszenie koncentruje się na celach, które wpisują się w globalny program działań ONZ dotyczący Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Rolnictwo zrównoważone oraz zrównoważona produkcja żywności przyczyniają się do realizacji wielu celów ONZ. Najbardziej widoczne działania rolnictwa zrównoważonego oraz zrównoważonej produkcji żywności pomagają w realizacji celów:

  • Zero głodu (2)
  • Dobre zdrowie i jakość życia (3)
  • Czysta woda i warunki sanitarne (6)
  • Wzrost gospodarczy i godna praca (8)
  • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura (9)
  • Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja (12)
  • Działania w dziedzinie klimatu (13)
  • Życie pod wodą (14)
  • Życie na lądzie (15)
  • Partnerstwa na rzecz celów (17)

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i produkcji żywności wymagają zaangażowania rządu, rolników, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw i naukowców. Taka współpraca jest niezbędna do przyniesienia wymiernych rezultatów.