Wspólna Polityka Rolna – finansowanie

Stowarzyszenie „ASAP” koncentruje się na celach, które stanowią odpowiedź na wyzwania związane z reformą Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Kluczowa jest tutaj intensyfikacja wspólnych działań na rzecz jeszcze bardziej zrównoważonego rolnictwa w Polsce.

Ambitne cele wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu i Wspólnej Polityki Rolnej wymagają silnych zachęt finansowych dla rolników, aby wpierać odpowiednie technologie i działania na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce, które – zachowując opłacalność produkcji rolniczej – pozwolą na przykład na stopniowe zmniejszanie zużycia chemicznych środków ochrony roślin i nawozów, a także na redukcję emisji gazów cieplarnianych i ograniczanie skutków zmian klimatycznych. W dyskusjach o przyszłości rolnictwa trzeba pamiętać również o zachowaniu konkurencyjności polskich rolników na rynkach europejskich i światowych.