Dostęp do rynku

Odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności

Kwestie związane z bezpieczeństwem żywności nabierają coraz większego znaczenia i są egzekwowalne coraz skuteczniej.

Unia Europejska posiada szereg uregulowań prawnych związanych z bezpieczeństwem żywności, np. rozporządzenie 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady „TRACEABILITY”, mówiące o pełnej odtwarzalności drogi produktu od wytworzenia do półki sklepowej. Jest to obowiązujące prawo w krajach UE i wszyscy członkowie łańcucha produkcji żywności są zobowiązani do przestrzegania tych regulacji.

Mając na uwadze specyfikę i różnorodność gospodarstw rolnych, bez względu na obszar jaki zajmuje gospodarstwo, czy też wielkość produkcji roślinnej lub zwierzęcej, wskazane jest, aby była w nim osoba odpowiedzialna za jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności. Najprościej, jeżeli jest to właściciel lub osoba wyszkolona przez właściciela, czy inne podmioty szkolące (np. kierownik produkcji), która powinna posiadać wiedzę z zakresu produkcji i przechowania powstającej żywności i będzie w stanie identyfikować punkty krytyczne, specyficzne dla każdego typu produkcji oraz wskazać drogę eliminacji tych zagrożeń.