Nasze działania

Stowarzyszenie podejmuje szereg działań aby upowszechnić model rolnictwa zrównoważonego oraz produkcji zrównoważonej żywności w Polsce. Naszą strategię realizujemy na czterech głównych płaszczyznach: wiedza i kompetencje, wparcie dla biznesu, oznakowanie produktów rolnictwa zrównoważonego oraz otoczenie biznesowo-prawne.

Prowadzimy platformę edukacyjną Akademia Zrównoważonego Rolnictwa, która stanowi kompendium wiedzy o rolnictwie zrównoważonym. Celem Akademii jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat zarządzania gospodarstwem w sposób zrównoważony, czyli poprzez połączenie celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych rolnictwa.

Zwracamy uwagę na nową rolę, jaką dzisiaj ma do spełnienia rolnik. To rola odpowiedzialnego i profesjonalnego managera, świadomego wpływu działalności rolniczej na środowisko i społeczeństwo oraz gotowego na zmianę w podejściu do zarządzania swoim gospodarstwem. Managera, który wie, jak odpowiednio zadbać o jego długoterminową stabilność finansową i bezpieczny rozwój. Rola ta wymaga jednak weryfikacji dotychczasowych celów ekonomicznych gospodarstwa oraz odpowiedniego podejścia rolników do gospodarowania środkami produkcji i zasobami naturalnymi. Pomocne w spełnieniu tej roli jest wsparcie finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Rolnictwo zrównoważone wywiera także znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstw i na decyzje konsumentów, którzy chcą być świadomi tego, skąd pochodzi kupowana przez nich żywność i w jakich warunkach została wyprodukowana. Budowanie świadomości w całym łańcuchu odpowiedzialności za żywność daje realną szansę na zmianę nawyków żywieniowych oraz upowszechnienie rolnictwa zrównoważonego.

Współpraca z czołowymi organizacjami rolniczymi, głównymi mediami rolniczymi w Polsce, a także doświadczenia naszych członków z rożnych branż łańcucha odpowiedzialności za żywność, pozwalają na skuteczne dostosowywanie naszych działań komunikacyjnych do aktualnych potrzeb i wyzwań.

Przygotowujemy filmy, infografiki oraz inne materiały komunikacyjne na temat rolnictwa zrównoważonego w praktyce, które są publikowane m.in. na naszym kanale YouTube, profilu LinkedIn, stronach internetowych: rolnictwozrownowazone.pl, zrownowazonazywnosc.pl oraz kanałach komunikacyjnych naszych partnerów. Szczególnie dla nas ważne jest pokazywanie rolników z Polski, którzy już wdrażają wiele zrównoważonych praktyk rolniczych w swoich gospodarstwach.

Zabieramy publicznie głos w kluczowych sprawach dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce, jak np. Wspólna Polityka Rolna i Europejski Zielony Ład, poprzez oficjalne pisma, aktywność medialną oraz uczestnictwo w różnych wydarzeniach i konsultacjach