Nasze działania

Stowarzyszanie skupia swoje działania na czterech głównych płaszczyznach: dostarczaniu wiedzy dla rolników, firm i konsumentów, promocji rolnictwa zrównoważonego, przygotowaniu do formalnej certyfikacji oraz kształtowaniu Wspólnej Polityki Rolnej.

Zwracamy uwagę na nową rolę, jaką dzisiaj ma do spełnienia rolnik. To rola odpowiedzialnego i profesjonalnego managera, świadomego wpływu działalności rolniczej na środowisko i społeczeństwo oraz gotowego na zmianę w podejściu do zarządzania swoim gospodarstwem. Managera, który wie, jak odpowiednio zadbać o jego długoterminową stabilność finansową i bezpieczny rozwój. Rola ta wymaga jednak weryfikacji dotychczasowych celów ekonomicznych gospodarstwa oraz odpowiedniego podejścia rolników do gospodarowania środkami produkcji i zasobami naturalnymi. Pomocne w spełnieniu tej roli jest wsparcie finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Rolnictwo zrównoważone wywiera także znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstw i na decyzje konsumentów, którzy chcą być świadomi tego, skąd pochodzi kupowana przez nich żywność i w jakich warunkach została wyprodukowana. Budowanie świadomości w całym łańcuchu odpowiedzialności za żywność daje realną szansę na zmianę nawyków żywieniowych oraz upowszechnienie rolnictwa zrównoważonego.

Współpraca z organizacjami rolniczymi
Wraz z naszymi partnerami podejmujemy wspólne działania na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Daje to szansę na lepsze wykorzystanie doświadczenia organizacji i ich potencjału oraz zapewnia im wsparcie w stawianiu czoła wyzwaniom związanych z rolnictwem zrównoważonym. Wspieramy się nawzajem.

Współpraca z partnerami medialnymi
Nasze działania wspierane są przez partnerów medialnych, do których należą: Agronews, Poradnik Rolniczy, Apra i Plantpress. Wspólnie z nimi informujemy o ważnych aspektach naszych działań. Jest to nasz kluczowy kanał informacyjny, dzięki któremu jesteśmy w stanie skutecznie docierać do grup odbiorców związanych z rolnictwem i przetwórstwem żywności w Polsce. Partnerzy medialni wspierają nas w tworzeniu materiałów przedstawiających konkretne gospodarstwa i rolników oraz wymierne korzyści ze stosowania praktyk rolnictwa zrównoważonego. Cykl filmów z rolnikami o rolnictwie zrównoważonym pozwala prezentować w praktyce dlaczego rolnictwo zrównoważone się opłaca. Filmy z rolnikami systematycznie publikujemy na naszym profilu YouTube.

Nasze działania cieszą się zainteresowaniem również innych mediów. Informacje o inicjatywach Stowarzyszenia publikowane są m.in. w  Polskim Radiu, TVP1, Agropolska, Farmer, Agroprofil, Wirtualny Nowy Przemysł, Portal Spożywczy, PAP czy Agronomist.

Współpraca z partnerem strategicznym
Naszym partnerem strategicznym jest Accenture Sp. z o.o., który doradza nam w kluczowych projektach dotyczących promocji rolnictwa zrównoważonego. Wspólnie podejmujemy działania, aby mieć jeszcze większy wpływ na upowszechnienie rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Razem współtworzymy rozwiązania, które wspierają realizację celów Stowarzyszenia.