Cel

Naszym przewodnim celem jest upowszechnienie rolnictwa zrównoważonego w Polsce oraz zbudowanie świadomości tego modelu rolnictwa wśród konsumentów żywności.

Wspólnie z naszymi członkami reprezentującymi różne branże łańcucha odpowiedzialności za żywność, czołowymi organizacjami rolniczymi, partnerem strategicznym i naszymi partnerami medialnym aktywnie działamy, by osiągnąć ten cel.

Formułujemy opinie i oceny o korzyściach ze stosowania praktyk rolnictwa zrównoważonego, również z wykorzystaniem specjalistycznych ekspertyz i badań naukowych.

Koncentrujemy się na udostępnianiu rzetelnej i aktualnej wiedzy o polskich i światowych trendach w zakresie rolnictwa zrównoważonego.

Działamy na rzecz wdrażania nowoczesnych technologii produkcji rolniczej wspierających rozwój rolnictwa zrównoważonego.

Dążymy do zapewnienia możliwości dialogu członków i partnerów Stowarzyszenia z przedstawicielami organów władzy administracyjnej, władz samorządowych i instytucji ustawodawczych.