Produkcja zwierzęca

Dobrostan zwierząt stanowi integralną część całego procesu zrównoważonej produkcji żywności, a wysokie standardy dobrostanu są równoznaczne z najwyższą jakością mięsa, mleka i jaj oraz większą odpornością zwierząt na choroby. Dobrostan zwierząt jest także wymagany przez prawo zarówno polskie jak i przez szereg dyrektyw oraz rozporządzeń UE.

Część poświęcona bioasekuracji w chowie i hodowli zwierząt obejmuje takie zagadnienia jak przybliżenie tego, czym jest bioasekuracja zwierząt oraz jakie są jej wytyczne i dobre praktyki z nią związane. Obejmuje także wyznaczniki technologii i personelu na fermie, zagadnienia dezynsekcji, deratyzacji i kwarantanny oraz kontrolę obecności zwierząt niepożądanych. Zawiera także podstawowe informacje związane z leczeniem zwierząt.

Antybiotyki są jednym z największych odkryć medycyny i chemii, jednak nieodpowiednio stosowane mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi. Nikt nie życzy sobie spożywać jajek, mleka, czy mięsa, w którym są antybiotyki. Ich obecność w produktach jest zakazana. Rolnik oferujący produkty skażone antybiotykami dyskredytuje się wobec potencjalnych odbiorców, co może mieć znaczący wpływ na przyszłość gospodarstwa. Warto wiedzieć, jak tego unikać.

W ramach obszaru „Produkcja zwierzęca” dostępne są aktualnie następujące lekcje:

  • Zasady stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej
  • Zapobieganie antybiotykooporności
  • Bioasekuracja w chowie i hodowli zwierząt
  • Dobrostan zwierząt

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.