Aktualności

Zrównoważona produkcja żywności w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29 stycznia 2024 roku na zaproszenie Federacji Gospodarki Żywnościowej RP uczestniczyliśmy w III Forum Producentów Żywności. Tematem wydarzenia były wyzwania związane z wdrażaniem systemu zrównoważonej produkcji żywności. Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności...

Więcej
Jak równocześnie zapewnić bezpieczeństwo, opłacalność i zrównoważenie produkcji rolnej?

9 listopada 2023 roku wzięliśmy udział w debacie będącej częścią XVIII Kongresu Obywatelskiego „Polska – nowe otwarcie”, której gościem był Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zachować konkurencyjność europejskiego rolnictwa w...

Więcej
Rozwój rolnictwa prośrodowiskowego w Polsce

Odporne na kryzysy łańcuchy dostaw żywności, opłacalna produkcja rolna oraz odpowiedź na wyzwania środowiskowe i klimatyczne były tematem debaty, w której wzięliśmy udział podczas Europejskiego Forum Rolnego 2023. Odbywające się cyklicznie Europejskie Forum Rolnicze to jedno z...

Więcej
Zrównoważone rolnictwo – podstawa programowa dla szkół rolniczych

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” zwróciło się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie do programu branżowych szkół rolniczych zagadnień dotyczących prowadzenia gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa zrównoważonego. Model rolnictwa...

Więcej