Aktualności

Ochrona klimatu z poszanowaniem interesów rolnika

24 lutego 2021 roku, podczas webinarium Instytutu Spraw Publicznych, EIT Food CLC North-East oraz European Climate Foundation, dyskutowaliśmy o szansach i zagrożeniach dla polskiego rolnictwa w kontekście założeń nowej WPR. Odpowiedzią Europy na przeciwdziałanie klimatycznej katastrofie...

Więcej
Biologiczna ochrona roślin szansą dla wypełnienia celów EZŁ

20 lipca 2020 roku prof. Małgorzata Bzowska-Bakalarz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie napisała list do ministra rolnictwa Jana K. Ardanowskiego, w którym w imieniu podpisanych pod nim 37 naukowców i praktyków – rolników z 25 instytucji zwraca się z prośbą o podjęcie działań...

Więcej
Grupa Tematyczna ENRD ds. Europejskiego Zielonego Ładu i obszarów wiejskich

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” aktywnie uczestniczy w spotkaniach Grupy Tematycznej ds. Europejskiego Zielonego Ładu na obszarach wiejskich w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). O ENRDEuropejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów...

Więcej
Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej – wnioski i postulaty „ASAP” dla upowszechnienia rolnictwa zrównoważonego

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” w ramach konsultacji społecznych przedstawiło wnioski i postulaty, które mogą...

Więcej