Kompetencje miękkie

Każdy rolnik jest przedsiębiorcą – managerem, podejmującym codziennie dziesiątki decyzji mających znaczenie dla przyszłości gospodarstwa i dobrobytu rodziny.

Gospodarstwo istnieje w otoczeniu lokalnej społeczności, sąsiadów, instytucji handlowych, finansowych, dostawców, odbiorców itd., kontakty z którymi mogą decydować o sukcesie produkcyjnym i finansowym. Bezpośredni wpływ na proces produkcyjny w gospodarstwie mają osoby zatrudnione – pracownicy. Umiejętność budowania dobrych relacji z nimi wszystkimi, co nie jest prostą sprawą, jest fundamentem sukcesu i trwałości biznesu rolniczego.

W ramach obszaru „Kompetencje miękkie” dostępne są aktualnie następujące lekcje:

  • Kompetencje managerskie: budowanie relacji
  • Aktywne słuchanie innych i zdobywanie informacji
  • Motywowanie pracowników
  • Podstawa skutecznej sprzedaży

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.