Zarządzanie substancjami odżywczymi

Zarządzanie substancjami odżywczymi w glebie wymaga wiedzy o ich zawartości (zasobności gleby), dynamice zmian oraz dostępności. Wymaga również wiedzy o funkcji podstawowych czynników decydujących o efektywności odżywiania roślin (woda, pH, materia organiczna) i ich wzajemnym powiązaniu.

Zasobność gleby w substancje odżywcze zależy od jej składu mineralnego, struktury frakcji ziaren, ilości i jakości materii organicznej, odczynu gleby, właściwości sorpcyjnych wraz ze składem jonowym kompleksu sorpcyjnego. Zasobność gleby wynikająca z naturalnych procesów glebotwórczych, to zasobność naturalna. Zasobność wytworzona przez człowieka w procesie uprawy i nawożenia – to zasobność agrotechniczna. Wszystkie składniki występujące w glebie mają określoną dostępność dla roślin, która zależy od wielu czynników, i poza dostępnością wody, pH czy temperaturą, może być również zależna od ich gatunku. Stąd rozróżnić można zasobność ogólną, czyli całkowitą ilość obecnych w glebie substancji odżywczych, a także zasobność w substancje przyswajalne dla konkretnych gatunków lub nawet dla konkretnych stadiów rozwojowych roślin.

W ramach obszaru „Zarządzanie substancjami odżywczymi” dostępne są aktualnie następujące lekcje:

  • Skuteczne zarządzanie substancjami odżywczymi
  • Badanie i bilansowanie potrzeb nawozowych zawsze się opłaca
  • Baza dla plonów – podstawowe nawożenie mineralne gleby
  • Oszczędności dzięki nawożeniu uzupełniającemu i precyzyjnemu
  • Organiczne dobro – nawozy odzwierzęce
  • Organiczne dobro – nawozy pozostałe
  • Bezpieczne magazynowanie i stosowanie nawozów

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.