BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to powszechnie używane określenie zbioru zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy.

W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy oraz bezpieczeństwa technicznego. Jest zbiorem zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach.

Szkolenie obejmuje zagadnienia stosowania prawa pracy w gospodarstwie rolnym, związki pomiędzy BHP i prawem pracy, zapobieganie chorobom i zagrożeniom wśród pracowników oraz kwestie oceny ryzyk poszczególnych stanowisk i procedury na wypadek niepożądanych zdarzeń. Ponadto lekcje obszaru zawierają informacje o wymaganych szkoleniach, roli okresowych badań medycyny pracy i postępowaniu w razie wypadku. Ostatnią część kursu poświęcono identyfikacji potencjalnych zagrożeń, szkoleniom z zakresu pierwszej pomocy oraz prawidłowemu wyposażeniu pracowników w odzież roboczą.

W ramach obszaru „BHP” dostępne są aktualnie następujące lekcje:

  • Podstawa prawna i profilaktyka
  • Ocena ryzyka na stanowisku pracy i procedury na wypadek niepożądanych zdarzeń
  • Dopuszczenie do pracy, szkolenia. Postępowanie w razie wypadku
  • Działania zwiększające bezpieczeństwo

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.