Społeczność lokalna

Społeczność lokalna – to zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnych interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca.

Elementami, które mają duży wpływ na realizację wspólnych interesów społeczności lokalnej, są działające na ich obszarze stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, czy grupy społeczne będące wyrazicielami tych interesów. W społeczeństwach tradycyjnych społeczności lokalne mają większą autonomię, swoje własne normy społeczne regulujące ich działania. Czynnikiem, który przyspiesza proces przekształcania się zbiorowości terytorialnych w społeczności lokalne, jest udział mieszkańców danego terytorium w akcjach społecznych, przy czym większe prawdopodobieństwo udziału w tego typu akcjach jest w przypadku osób o wyższym statusie społecznym i szerszym postrzeganiu wspólnych interesów zbiorowości.

W ramach obszaru „Społeczność lokalna” dostępne są aktualnie następujące lekcje:

  • Społeczność lokalna
  • Prawidłowa redukcja źródeł konfliktów ze społecznością lokalną

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.