Stabilność finansowa

Jedną z kluczowych korzyści dla rolników z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa i podniesienie jego konkurencyjności na rynku. To niezwykle ważne z uwagi na cele Europejskiego Zielonego Ładu i wywołane tym zmiany w otoczeniu biznesowym.

„Finansuj mądrze” oraz „ubezpieczaj” to dwa z głównych filarów rolnictwa zrównoważonego. Obecnie przy zmieniającym się bardzo dynamicznie otoczeniu rynkowym, oczekiwaniom konsumentów i partnerów biznesowych oraz klimacie, obie te kwestie nabierają większego znaczenia niż dotychczas.

W ramach obszaru „Stabilność finansowa” dostępne są następujące lekcje:

  • Bezpieczeństwo finansowe gospodarstwa
  • Zasady planowania
  • Ryzyko popełnienia błędów
  • Przydatna dokumentacja działalności gospodarstwa

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.