Zarządzanie gospodarstwem

Gospodarstwo rolne to złożony rodzaj przedsiębiorstwa, które w dużym stopniu zależne jest od zmiennych warunków otoczenia, takich jak warunki pogodowe, zmiany cen surowców czy fluktuacje na rynkach zbytu płodów rolnych. Dlatego wiedza o zasadach dobrego zarządzania jest niezbędna dla każdego rolnika.

Ten obszar merytoryczny zawiera trzy lekcje poświęcone zagadnieniu zarządzania gospodarstwem. „Zalety dobrego zarządzania gospodarstwem” to pierwsza lekcja, obejmująca takie tematy jak systemy wspomagania decyzji, wpływ zmian klimatycznych na plony oraz planowanie biznesowe. Lekcja „Jak dobrze planować strategię gospodarstwa” dotyczy m.in. dopasowania wyposażenia technicznego do charakteru produkcji, korzystania z doradztwa profesjonalnego, rynków zaopatrzenia i zbytu, edukacji oraz oceny ryzyka. „Uwarunkowania agrotechniczne i organizacyjne strategii gospodarstwa” koncentruje się na aspekcie produkcyjnym. Z lekcji można się dowiedzieć o budowaniu żyzności gleby, płodozmianie i zmianowaniu, dobrostanie zwierząt oraz kwestach technicznych takich jak przeglądy i naprawy sprzętu technicznego.

W ramach obszaru „Zarządzanie gospodarstwem” dostępne są aktualnie następujące lekcje:

  • Zalety dobrego zarządzania gospodarstwem
  • Jak dobrze planować strategię gospodarstwa
  • Uwarunkowania agrotechniczne i organizacyjne strategii gospodarstwa

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.