Siew i sadzenie

Wysokość i jakość plonu, zależy głównie od cech genetycznych roślin uprawnych, ich potencjału plonowania oraz specyficznych cech jakościowych, które ujawniają się w konkretnych warunkach produkcyjnych.

Rośliny do optymalnego przejścia pełnego cyklu rozwojowego zakończonego wydaniem plonów potrzebują odpowiedniej gleby, określonej ilości wody, odpowiedniego do ich potrzeb rozkładu temperatur i nasłonecznienia. Zależnie od warunków glebowo-klimatycznych na danym obszarze wymogi te mogą być spełnione w różnym stopniu. Prawidłowy wzrost i rozwój roślin może być zakłócony nie tylko przez niedobory ważnych składników odżywczych lub wody w glebie, ale nawet przez krótkotrwałe, niekorzystne warunki pogodowe, np. wystąpienie przymrozków, silnych wiatrów, podtopień, w wyniku czego zostają one uszkodzone i znacząco obniżają plonowanie.

W przyszłości dobór gatunków roślin uprawnych, ich odmian i agrotechniczny proces ich uprawy będzie silnie uzależniony od biegnących zmian klimatycznych, dlatego warto znać prognozy na najbliższe lata i dziesięciolecia.

W ramach obszaru „Siew i sadzenie” dostępne są aktualnie następujące lekcje:

  • Korzyści z odpowiedniego siewu i sadzenia
  • Materiał siewny i nasadzeniowy – podstawa sukcesu
  • Prawidłowy ekonomicznie dobór roślin i ich siew i sadzenie
  • Profit z właściwego zmianowania roślin i zagęszczenia łanu
  • Jak uniknąć zagrożeń upraw roślinami niedozwolonymi i niebezpiecznymi?

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.