O stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności powstało w 2014 roku z inicjatywy firm oraz osób zainteresowanych rozwojem rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Nasi członkowie to przedstawiciele branż z całego łańcucha odpowiedzialności za żywność. Do współdziałania skłoniła nas przede wszystkim świadomość swojej odpowiedzialności za dobrą jakość żywności oraz chęć wzmocnienia potencjału polskiego rolnictwa.

W ciągu kilku lat grono naszych członków powiększyło się o przedstawicieli kolejnych branż łańcucha żywnościowego. Obecnie Stowarzyszenie tworzą producenci materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka, słodu jęczmiennego, nawozów i środków ochrony roślin, producenci biopreparatów dla rolnictwa, dystrybutorzy pasz i producenci specjalistycznych preparatów fitogenicznych, przetwórcy owoców i warzyw, a także reprezentanci branży finansowej, mięsnej, gastronomicznej i piwowarskiej.

Naszym partnerem strategicznym jest Accenture Sp. z o.o., który doradza nam w strategicznych projektach dotyczących promocji rolnictwa zrównoważonego. Wspólnie tworzymy rozwiązania, które wspierają realizację celów Stowarzyszenia.

Szczególną rolę w Stowarzyszeniu spełniają organizacje rolnicze, dzięki którym mamy pewność, że nasze działania odpowiadają na potrzeby rolników. Nasza współpraca polega na popularyzacji idei i praktyk rolnictwa zrównoważonego, wypracowaniu wspólnych stanowisk i analiz. Mówimy jednym głosem z naszymi partnerami, mamy realny wpływ na kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej oraz upowszechnienie rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Spójność dialogu, szersza komunikacja, wymiana poglądów, praktyczne doświadczenia, transfer wiedzy to niektóre z idei przyświecających tej współpracy.

Z kolei nasza pomoc dla rolników, polega na tworzeniu narzędzi dydaktycznych m.in. w zakresie rozwoju kompetencji managerskich rolników i wdrażania zrównoważonych praktyk rolniczych. Tym samym wspieramy proces transformacji polskiej wsi, gdzie wciąż potrzeba wiedzy o tym, jak poprawić wydajność działalności rolniczej i zapewnić wysokie standardy produkcji żywności oraz wytwarzać ją w sposób przyjazny dla środowiska.

Wiedza na temat rolnictwa zrównoważonego jest niezbędna w całym łańcuchu odpowiedzialności za żywność, dlatego ważne są dla nas również firmy i konsumenci.

Aktywnie uczestniczymy w konsultacjach publicznych, aby mieć realny wpływ na kształtowanie kierunku zachęt finansowych w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Nasi członkowie zyskują realny wpływ na upowszechnienie rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Nie czekaj, dołącz do nas i zacznij działać.