Dyrektor

Małgorzata Bojańczyk

Małgorzata Bojańczyk posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu, legislacji, kontroli i skutecznym wdrażaniu projektów związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich oraz jest doświadczonym ekspertem z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do rynku rolno-spożywczego. Zanim dołączyła do Stowarzyszenia, pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie realizowała zadania z zakresu reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Reprezentowała Polskę jako ekspert narodowy w grupach i komitetach UE, w tym DG AGRI Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Autorka publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych na tematy związane ze Wspólną Polityką Rolną, zrównoważonym rolnictwem, zrównoważoną produkcją żywności. Jest absolwentką studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego (Koźmiński Executive Business School), oraz absolwentką studiów magisterskich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu w Bonn w Niemczech. Miłośniczka środowiska i zielonego stylu życia.

tel. kontaktowy: +48 571 389 383
e-mail: m.bojanczyk@rolnictwozrownowazone.pl