Dyrektor

Małgorzata Bojańczyk

Małgorzata Bojańczyk posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu, legislacji, kontroli i skutecznym wdrażaniu projektów związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich oraz jest doświadczonym ekspertem z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Zanim dołączyła do Stowarzyszenia „ASAP”, pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie realizowała zadania z zakresu reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Reprezentowała Polskę jako ekspert narodowy w grupach i komitetach UE, w tym DG AGRI Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Autorka kilku publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych na temat zarządzania i kontroli WPR. Jest absolwentką studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej oraz absolwentką studiów magisterskich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu w Bonn w Niemczech. Miłośniczka środowiska i zielonego stylu życia.

tel. kontaktowy: +48 571 389 383
e-mail: m.bojanczyk@rolnictwozrownowazone.pl