Podsumowanie działań Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” w latach 2020-2022

Nasi członkowie od wielu lat działają na rzecz upowszechniania zrównoważonych metod produkcji żywności, a wielu z nich jest pionierami stosowania takich rozwiązań w rolnictwie i produkcji żywności.

W latach 2020-2022, ze względu na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe, do których należy zaliczyć przede wszystkim gospodarcze skutki pandemii, wojnę w Ukrainie, wzrost kosztów energii i środków produkcji rolniczej, wyzwania klimatyczne i środowiskowe oraz cele Europejskiego Zielonego Ładu, istota zrównoważenia w sektorze rolno-spożywczym nabrała jeszcze większego znaczenia. „Na drodze do zrównoważonego rolnictwa i żywności” to pierwsze tego typu opracowanie, które jest równocześnie podsumowaniem upływającej kadencji zarządu Stowarzyszenia. Celem publikacji jest przybliżenie funkcjonowania naszej organizacji oraz przedstawienie najważniejszych inicjatyw jakie podjęliśmy w latach 2020-2022.

Realizujemy ambitne cele zrównoważenia w produkcji żywności
Nasze Stowarzyszenie działa na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce już od 2014 roku. Do najważniejszych obszarów naszych działań należy edukacja rynku rolnego, którą realizujemy między innymi przez publikację i bieżącą aktualizację Przewodnika Rolnictwa Zrównoważonego, stanowiącego kompleksowe kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego oraz bezpłatnego kursu e-learning, który powstaje na jego podstawie.

Nasi członkowie to przedstawiciele całego łańcucha odpowiedzialności za zrównoważoną produkcję żywności, dlatego działania Stowarzyszenia wykraczają poza ramy rolnictwa i dotyczą także zrównoważonej żywności, a profil naszej działalności odzwierciedla dynamiczny proces zmian jaki zachodzi obecnie w sektorze rolno-spożywczym. Ich źródłem jest zielona transformacja rolnictwa, która zmierza w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych.

Nasze inicjatywy
W latach 2020-2022 Stowarzyszenie znacząco rozwinęło swoją działalność na rzecz upowszechnienia rolnictwa zrównoważonego oraz zrównoważonej produkcji żywności w Polsce. Wspólnie z liderami branży rolno-spożywczej wypracowaliśmy także cele i strategię opartą o cztery filary:

  • wiedza i kompetencje
  • wsparcie dla biznesu
  • oznakowanie produktów rolnictwa zrównoważonego
  • otoczenie biznesowo-prawne

Zapraszamy do zapoznania się z naszym sprawozdaniem:

Na drodze do zrównoważonego rolnictwa i żywności.
Podsumowanie działań Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” w latach 2020-2022.