UN Global Compact Network Poland

W rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych zostaliśmy wyróżnieni przez UN Global Compact Network Poland za podejmowanie ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju w trosce o przyszłe pokolenia.

Popularyzacja rolnictwa zrównoważonego w Polsce, a także stworzenie szerokiej debaty i wyznaczenie konkretnych rozwiązań w obszarze współczesnej produkcji żywności są niezbędne, aby uczynić rolnictwo odpornym na kryzysy. Podsumowanie działań UNGC oraz cel naszych wspólnych działań przedstawiliśmy wspólnie w YearBook 2022.

W sytuacji niepewności związanej z bezpieczeństwem żywnościowym oraz wyzwań środowiskowo-klimatycznych niezbędne jest wdrażanie działań, które zapewnią odporność sektora rolno-spożywczego oraz zachowanie optymalnej ekonomicznie i ilościowo produkcji rolnej, przy jednoczesnym wypełnieniu celów zrównoważonego rozwoju. Rolnictwo zrównoważone jest odpowiedzią na te wyzwania.

Rolnictwo zrównoważone bezpośrednio wspiera realizację 5 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

  • Celu 2: Zero Głodu
  • Celu 6: Czysta Woda i Warunki Sanitarne
  • Celu 12: Odpowiedzialna Produkcja i Konsumpcja
  • Celu 13: Działania w Dziedzinie Klimatu
  • Celu 15: Życie na Lądzie
  • Celu 17: Partnerstwa na Rzecz Celów

Podstawą modelu rolnictwa zrównoważonego są działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów – gleby, ziemi, wody, maszyn, nawozów czy energii. Rolnicy otrzymują dzięki niemu narzędzie zapewniające stabilność finansową i rozwój gospodarstwa. Zrównoważone praktyki rolnicze pozwalają optymalnie korzystać ze środków produkcji oraz chronić środowisko i otoczenie, w którym gospodarstwo funkcjonuje. Wskazują one na konieczność współpracy ze społecznością lokalną, unikanie konfliktów z mieszkańcami wsi oraz zaangażowanie w ich potrzeby. Społecznie odpowiedzialny biznes rolniczy, działający w sposób etyczny oraz chroniący środowisko i zdrowie ludzi, zyskuje zaufanie społeczne.

Nasi członkowie realizują zasady rolnictwa zrównoważonego wykorzystując swoją ekspercką wiedzę i doświadczenie w codziennych działaniach biznesowych – bezpośrednio wspierając rolników i przetwórców poprzez wrażanie zrównoważonych modeli biznesowych np. w politykach zakupowych, łańcuchach dostaw czy strategiach rynkowych. Przekłada się to na budowanie zależności ekonomicznych w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym oraz rosnącą dostępność produktów pochodzących z upraw i hodowli zrównoważonych. Konsumenci dzięki temu otrzymują żywność wysokiej jakości, wyprodukowaną z poszanowaniem dla środowiska i klimatu.

Współpraca z UN Global Compact Network Polska
W 2022 r. podjęliśmy współpracę przy projekcie „Zrównoważona produkcja żywności”, niezwykle ważnym z uwagi na globalne wyzwania związane z rosnącą populacją ludzi, intensyfikacją rolnictwa, ograniczonym dostępem do zasobów naturalnych Ziemi i zmianami klimatu, co ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Unijna inicjatywa ramowa na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego (Sustainable Food System)
Inicjatywa jednym z głównych działań strategii „Od pola do stołu” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Celem współpracy jest mobilizacja prywatnego sektora spożywczego oraz dystrybucji żywności w Polsce. Projekt łączy cele środowiskowe, społeczne i gospodarcze, stanowiące trzy filary zrównoważonego rolnictwa, oparte na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.