Organizacje rolnicze

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Związek Sadowników RP

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego

Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny