Zarządzanie wodą

Zmiany klimatu związane z jego ociepleniem są groźne zarówno dla rolnictwa wykorzystującego wodę z opadów atmosferycznych jak i dla rolnictwa stosującego nawodnienia.

Szacuje się, że do roku 2050 ekstremalne warunki pogodowe będą odpowiadać za zniszczenia 17% plonów w produkcji polowej. Bardzo ważną sprawą – w obliczu prognozowanych zmian klimatycznych – staje się zmniejszenie do minimum ryzyka zanieczyszczeń cieków, zbiorników i innych zasobów wody. Racjonalne zarządzanie wodą jest niezbędne aby ograniczyć problemy związane z jej dostępnością w rolnictwie.

W ramach obszaru „Zarządzanie wodą” dostępne są aktualnie następujące lekcje:

  • Bezpieczeństwo źródeł wody dla rolnictwa oraz utylizacja wody zanieczyszczonej rolniczo
  • Dobre zarządzanie wodą w glebie
  • Opłacalne nawadnianie upraw
  • Plonotwórcze zarządzanie wodą

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.