Powietrze i emisja gazów cieplarnianych

Rolnictwo odpowiada za 8,5% emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Model rolnictwa zrównoważonego pozwala nie tylko na ograniczenie emisji, ale także na ich aktywne pochłanianie i magazynowanie.

Działalność rolnicza jest jednym z istotnych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Niestety wiedza o tym fakcie nie jest zakorzeniona w świadomości społecznej, ponieważ emisja zanieczyszczeń jest rozproszona, a poprzez to mało widoczna.

Jednak biorąc pod uwagę areał uprawianych gleb, stosowane zabiegi agrotechniczne, liczbę zwierząt hodowlanych oraz liczbę budynków w gospodarstwach rolnych, rolnictwo słusznie uznawane jest za jednego z głównych emitentów różnego rodzaju zanieczyszczeń. Temu zagadnieniu poświęciliśmy nowy obszar naszego kursu e-learning.

W ramach obszaru „Powietrze i emisja gazów cieplarnianych” dostępne są następujące lekcje:

  • Konieczna dbałość o czystość i jakość powietrza
  • Rolnicze źródła zanieczyszczenia powietrza (cześć 1)
  • Rolnicze źródła zanieczyszczenia powietrza (cześć 2)
  • Skuteczna redukcja gazów cieplarnianych z rolnictwa

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.