Zarządzanie glebą

Gleba tworzy się na powierzchni skorupy ziemskiej jako naturalny, biologicznie czynny, układ substancji mineralnych i organicznych, wody i powietrza. Tworzy się ze zwietrzałych skał i martwej oraz żywej materii organicznej. Glebę współtworzą i zmieniają warunki klimatyczne, czas, a także żywe organizmy, w tym drobnoustroje; od czasu prowadzenia osiadłego trybu życia także ludzie.

Gleba jest żywym systemem kształtowanym przez aktywność organizmów glebowych zamieszkujących ją. Chociaż na pierwszy rzut oka, przypomina materiał mineralny, w istocie jest gęsto zasiedlona przez różnorodne organizmy i zawiera zarówno żywą jak i martwą materię organiczną. Materia organiczna nieożywiona to nie tylko humus, ale też odchody i martwe rośliny, bezkręgowce glebowe oraz wydzieliny grzybów i korzeni roślin ją zasiedlających.

W ramach obszaru „Zarządzanie glebą” dostępne są aktualnie następujące lekcje:

  • Przydatność właściwego zarządzania glebą
  • Żyzność gleby
  • Żywa gleba gwarancją wysokich plonów
  • Jak opłacalnie nawozić glebę?
  • Jak przeciwdziałać niekorzystnym skutkom uprawy gleby?

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.