Bioróżnorodność

W naszym codziennym otoczeniu znajduje się niezliczona liczba żywych organizmów, z których jedynie nieliczne widzimy, jednak wszystkie mają wzajemny wpływ na siebie i na nas. Dzięki mnogości i różnorodności form życia wokół nas mamy pożywienie, cieszymy się widokiem przyrody, ale z drugiej strony musimy chronić swoje zdrowie, uprawy i domy.

Bioróżnorodność, jako pojęcie, jest ostatnio bardzo popularna, wręcz nadużywana, zarówno przez ideologów ekologii jak i przez twórców polityki środowiskowej i ochrony przyrody.

Pojęcie „bioróżnorodność”, stosowane było w latach 80-tych XX wieku w kontekście zagrożeń dla środowiska, w szczególności w odniesieniu do zagadnienia wymierania gatunków. Bioróżnorodność to pojęcie wyrażające cały dynamizm przyrody wynikający z ewolucji i oddziaływań selekcyjnych ze strony środowiska, a od tysiącleci także w wyniku świadomej działalności człowieka.

Bioróżnorodność ma podstawowe znaczenie dla trwałości układów podtrzymujących życie w biosferze. W celu ochrony bioróżnorodności konieczne jest przewidywanie, zapobieganie oraz zwalczanie przyczyn zmniejszania się lub jej zanikania.

W ramach obszaru „Bioróżnorodność” dostępne są aktualnie następujące lekcje:

  • Żywe bogactwo środowiska
  • Prawidłowa ochrona i odtwarzanie siedlisk
  • Mądre korzystanie z bioróżnorodności

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.