Rolnictwo zrównoważone

Określenie „Rolnictwo zrównoważone” pojawia się od szeregu lat w mediach i przestrzeni publicznej. Jednak nie zawsze wiadomo czym ono jest, jak je wprowadzać i realizować praktycznie w warunkach polskiego rolnictwa.

Stosując rzetelnie wszystkie dobre praktyki (ochrony roślin, nawożenia, uprawy gleby, siewu i zbioru), poszerzając je o dbałość o środowisko, bioróżnorodność, a także o stabilność finansową gospodarstwa i jego rolę społeczną – dochodzimy do rolnictwa w pełni i świadomie odpowiedzialnego za obecną i przyszłą produkcję żywności.

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.