Dostęp do rynku

Każdy przedsiębiorca dąży do rozwoju własnej firmy, zwiększenia przychodów, ograniczenia kosztów i tym samym do uzyskiwania coraz lepszych wyników.

Jest to jak najbardziej uzasadnione i racjonalne, na tym przecież polega prowadzenie działalności, w ramach której właściciel bierze odpowiedzialność nie tylko za samą instytucję, lecz także za ludzi, których zatrudnia.

W ramach obszaru „Dostęp do rynku” dostępne są aktualnie następujące lekcje:

  • Podstawy prawne i organizacyjne
  • Optymalne przygotowanie sprzedaży
  • Planowanie budżetu gospodarstwa w oparciu o wiedzę na temat rynku zbytu

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.