Działania członków „ASAP”

Członkowie „ASAP” realizują zasady rolnictwa zrównoważonego nie tylko w ramach prac Stowarzyszenia. Wykorzystując swoją ekspercką wiedzę i doświadczenie stosują te zasady także w swoich codziennych działaniach. Poniżej znajdują się odnośniki do zrównoważonych praktyk stosowanych w działalności biznesowej członków naszego Stowarzyszenia: