ESG to nie tylko obowiązki dla firm spożywczych, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość biznesu

6 listopada 2023 roku, w trakcie Forum Rynku Spożywczego i Handlu, wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym poświęconym wyzwaniom i korzyściom związanym z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju przez firmy z sektora produkcji żywności.

W trakcie panelu „#green trends: ESG w branży spożywczej: dobrostan zwierząt, klimat, konsument” rozmawialiśmy o tym, czy idea zrównoważenia biznesu to tylko obowiązki, np. wynikające z konieczności raportowania, czy także potencjał dla przedsiębiorstw z sektora spożywczego. W trakcie debaty Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności reprezentowała Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Stowarzyszenia.

Liderzy rynkowi z sektora rolno-spożywczego w Polsce od wielu lat stosują zasady zrównoważenia, wdrażają wewnętrze polityki dotyczące standardów jakości i pochodzenia surowców oraz działają na rzecz zmniejszenia swojego śladu środowiskowego i obniżenia emisji z Zakresów 1 i 2. Jednak kompletna strategia ESG musi obejmować także łańcuch dostaw, czyli przede wszystkim dostawców płodów rolnych. Dlatego obecnie najważniejszym trendem w branży spożywczej w obszarze zrównoważenia jest zacieśnianie współpracy z dostawcami, co pozwala lepiej mierzyć i redukować ślad węglowy z Zakresu 3.

25% spośród największych firm spożywczych w Polsce to liderzy1, dla których strategia zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część ich strategii biznesowej. Wyznaczają oni kierunki zmian, głównie w obszarze łańcucha dostaw, obniżania emisyjności, rolnictwa zrównoważonego czy wdrażania praktyk regeneratywnych. Dlatego tak ważna jest współpraca sektora spożywczego z dostawcami. Widzimy, że proces ten nabiera obecnie tempa. Producenci rolni otrzymują coraz większe wsparcie od odbiorców płodów rolnych, np. poprzez pomoc we wdrażaniu praktyk regeneratywnych czy przygotowania się do procesu certyfikacji w zakresie rolnictwa zrównoważonego.

– podkreślała w trakcie debaty Małgorzata Bojańczyk.

Liderzy rynkowi nie tylko pomagają w przygotowaniu się do certyfikacji, ale także z własnej inicjatywy sami sprawdzają standardy swoich dostawców wdrażając w wewnętrznych politykach zakupowych odpowiednie klauzule społeczne i środowiskowe czy przeprowadzając audyty gospodarstw rolnych. Zmiana w kierunku zrównoważenia produkcji żywności jest złożonym procesem, który może trwać wiele lat i wymaga odpowiedniej wiedzy i edukacji dostawców. Zwłaszcza, że bardziej przyjazna środowisku i klimatowi produkcja rolna staje się nie tylko dobrą praktyką, ale również wymogiem prawnym. Nowe regulacje, liczne wyzwania związane ze standardami produkcji i wprowadzanymi przepisami wzmagają potrzebę pogłębiania wiedzy i kompetencji przez rolników i hodowców.

Członkami naszego Stowarzyszenia są firmy, które są liderami we wdrażaniu zasad zrównoważenia. Od lat stosują własne standardy, inwestują w rozwiązania prośrodowiskowe i ściśle współpracują ze dostawcami. Dobrze rozumiemy, jaką rolę w transformacji w kierunku zrównoważenia produkcji rolnej odgrywa edukacja. Dlatego rozwijamy własne narzędzia, które pozwalają na dostęp do rzetelnej i aktualnej informacji w zakresie rolnictwa zrównoważonego, takie jak AkademiaPrzewodnik Zrównoważonego Rolnictwa. Elementem tych działań są także szkolenia i warsztaty organizowane przez firmy członkowskie dla dostawców oraz doradztwo agronomiczne.

– mówiła Małgorzata Bojańczyk.

Wprowadzanie zmian wynikających z założeń ESG odbywa się jednak w różnym tempie. Duże, międzynarodowe firmy dysponują większymi możliwościami definiowania i wprowadzania strategii zrównoważonego rozwoju od mniejszych przedsiębiorstw lub tych, które nie mają globalnych wytycznych. Te podmioty często dopiero wchodzą na drogę wdrażania zasad ESG w swoich strategiach biznesowych. Ich podejście stopniowo zaczyna się zmienić na traktowanie zrównoważonego rozwoju jako inwestycji, a nie kosztu. Według badania „Moment zwrotny w branży spożywczej” przeprowadzonego przez Accenture Polska i Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności wynika, że trzy razy więcej firm z sektora spożywczego w Polsce, które wdrożyły strategię zrównoważonego rozwoju, odnotowało wzrost zysku operacyjnego niż firmy, które tego nie zrobiły. Dlatego ważne jest, aby za poza nowymi wymogami wobec sektora spożywczego i rolnictwa, szły także odpowiednie zachęty i narzędzia wspierajcie proces transformacji polskiego rolnictwa w kierunku zrównoważenia.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń branżowych, które co roku gromadzi w jednym miejscu czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa. W roku w trakcie Forum odbyło się siedemnaście debat merytorycznych, a swoje wystąpienia miało ponad stu dwudziestu prelegentów i prelegentek.


1. Źródło: Badanie „Moment zwrotny w branży spożywczej”, Accenture Polska, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, 2022.