Żywienie zwierząt w Przewodniku Zrównoważonego Rolnictwa

W listopadzie 2023 roku Przewodnik Zrównoważonego Rolnictwa, kompendium wiedzy o zrównoważonej produkcji rolnej, wzbogacił się o nowy rozdział poświęcony żywieniu zwierząt. Nowe treści są częścią obszaru „Produkcja zwierzęca”.

Obecnie Przewodnik obejmuje już 18 obszarów poświęconych zrównoważonym zasadom zarządzania gospodarstwem i składa się z 274 podrozdziałów. Przewodnik Zrównoważonego Rolnictwa powstał przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin – rolniczych, klimatologicznych, społecznych i finansowych. Jego treści są na bieżąco aktualizowane, tak aby uwzględniał on wprowadzane zmiany legislacyjne, postęp technologiczny dokonujący się w rolnictwie oraz idące za tym nowe praktyki rynkowe.

Nowy rozdział poświęcony żywieniu zwierząt powstał we współpracy z ekspertami rynkowymi i obejmuje zasady zrównoważonego żywienia bydła, trzody chlewnej i drobiu, certyfikacji, dobrostanu zwierząt oraz wpływu odpowiedniego odżywiania zwierząt na jakość produkcji zwierzęcej. Jego autorami są dr inż. Jerzy Próchnicki, dr Karolina Chodkowska, mgr inż. Piotr Kotowski, prof. dr hab. Robert Kupczyński oraz dr hab. inż. Paweł Konieczka.

Produkcja zwierzęca jest najbardziej wymagającą sferą działalności rolniczej. Podstawowymi i nierozłącznymi jej elementami są zdrowotność i dobrostan zwierząt oraz ich żywienie, które w największym stopniu warunkuje pozostałe elementy, jak również wielkość i jakość produkcji, a tym samym spełnienie oczekiwań klientów i zapewnienie opłacalności pracy hodowcy.

– mówi dr Jerzy Próchnicki, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Zrównoważone gospodarstwo rolne charakteryzuje się odpowiednią, zbilansowaną strukturą gospodarstwa, co oznacza konieczność zapewnienia właściwej koncentracji zwierząt, dbałością o optymalne zagospodarowanie odchodów, ograniczaniem wpływu hodowli na środowisko i glebę oraz zachowaniem bioróżnorodności wokół gospodarstwa. Produkcja zwierzęca powinna być również zgodna oczekiwaniami społeczności lokalnej i konsumentów. Dlatego ważnym aspektem zrównoważenia jest to, aby konsumenci i przetwórcy żywności mieli pewność, że dostarczona im żywność lub surowiec do przetworzenia, rzeczywiście pochodzą z rolnictwa uwzględniającego ochronę bioróżnorodności, klimatu i potrzeb społecznych, np. w zakresie dobrostanu zwierząt. Umożliwiają to systemy certyfikacyjne, zarówno krajowe jak i międzynarodowe.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha odpowiedzialności za żywność. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności w Polsce.