Zgodność z prawem

Produkcja rolna podobnie jak inne działy gospodarki regulowana jest odpowiednimi aktami prawnymi w krajach Unii Europejskiej i poza nią. Część z nich stanowi bazę prawną rolnictwa zrównoważonego.

Osoby zarządzające gospodarstwem mogą efektywnie pracować jedynie znając i stosując obowiązujące przepisy prawa. Chcąc poprawić funkcjonowanie gospodarstwa i uniknąć możliwych problemów, warto sprawdzać zgodność działań z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza w zakresie: podatków, nawożenia, ochrony roślin, zatrudnienia, ochrony środowiska i jakości żywności.

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.