Wyzwania regulacyjne polskiego rolnictwa

W lutym 2024 r. na zaproszenie BASF Polska wzięliśmy udział w debacie poświęconej wyzwaniom regulacyjnym przed jakimi stoi polskie rolnictwo. Podczas wydarzenia Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności reprezentowała Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Stowarzyszenia.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że choć założenia Europejskiego Zielonego Ładu są co do zasady słuszne, to w swoich konkretnych postanowieniach okazują się często zbyt restrykcyjne i trudne do zrealizowania w praktyce. Dlatego konieczny jest dialog wszystkich zaangażowanych stron, który powinien stać się podstawą dalszych działań i decyzji.

Przejście na zrównoważoną produkcję musi być odpowiednio kompensowane producentom rolnym – opłacalność jest bowiem warunkiem powodzenia transformacji systemów rolnych i żywnościowych. Niemniej zrównoważone rozwiązania w rolnictwie są konieczne, a oprócz korzyści klimatycznych i środowiskowych pozwalają także na stworzenie nowego modelu biznesowego dla rolników, czyli otwarcie dla nich nowych perspektyw.

– wskazywała podczas debaty Małgorzata Bojańczyk.

Jak podkreślali paneliści – przepisy dotyczące rolników i przetwórców powinny powstawać w oparciu o konsultacje i opinie samych zainteresowanych, którzy znają specyfikę produkcji żywności i potrafią ocenić wpływu proponowanych rozwiązań na rentowność produkcji rolnej, a w konsekwencji na kondycję całej gospodarki żywnościowej i bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów. Działania prośrodowiskowe w sektorze produkcji żywności są oczywiście niezbędne, jednak ich zakres powinien być realny i ekonomicznie bezpieczny.

Rolnictwo samo w sobie jest zrównoważonym układem, a każda gwałtowna zmiana jednego z elementów tego układu może tę równowagę zakłócić. Ze względu na swoją specyfikę oraz charakter innowacji w rolnictwie, wymaga ono planowania długoterminowego. Opracowywanie i wprowadzanie na rynek nowych substancji czynnych musi przewidywać z wieloletnim wyprzedzeniem kształt otoczenia prawnego, co jest obecnie niemożliwe.

– podkreślał Jacek Brol z BASF Polska.

Waga innowacji w rolnictwie jest trudna do przecenienia ze względu na możliwości jakie przynoszą one w zakresie poprawy efektywności, uzyskiwania wyższych plonów przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia zasobów i środków ochrony roślin. Obecne wyzwania regulacyjne to kolejny element, który cała branża musi brać pod uwagę w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, żywnościowego oraz kwestii klimatycznych i środowiskowych.

W debacie „Wyzwania regulacyjne dla krajowego rolnictwa – co nas czeka w 2024 r. i jak się przygotować?” udział wzięli:

  • Jacek Brol – Head of Technical Operations Agricultural Solutions, BASF Polska
  • Małgorzata Bojańczyk – Dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
  • Rafał Strachota – Dyrektor Biura, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego
  • Marcin Mucha – Dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
  • Andrzej Gantner – Wiceprezes zarządu i dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności

Prowadzącymi były:

  • Anna Zalewska – Advocacy Manager, BASF Polska
  • Anna Pietruszyńska – Specjalistka ds. Komunikacji i Zrównoważonego Rozwoju, BASF Polska

Kolejne spotkanie poświęcone kwestiom regulacyjnym odbędzie się jesienią po zdefiniowaniu nowych celów Europejskiego Zielonego Ładu i przedstawieniem konkretnych rozwiązań dotyczących rolnictwa przez instytucje europejskie.