BASF Polska dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Nowym członkiem Stowarzyszenia została firma BASF Polska – światowy lider ochrony roślin, zajmujący się rozwojem i dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań biologicznych, chemicznych i cyfrowych w rolnictwie.

BASF Polska jest firmą zaangażowaną w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i koncentruje się na dostarczaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań wspierających transformację klimatyczną. Firma od wielu lat pomaga rolnikom we wdrażaniu zrównoważonego modelu rolnictwa pomagając osiągać lepsze plony przy jednoczesnym równoważeniu potrzeb ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Jest to możliwe dzięki rozbudowanemu zapleczu badawczo-rozwojowemu obejmującemu globalną sieć ośrodków badawczych, stacji produkcji nasion i hodowli.

Firma posiada centra kompetencji zajmujące się doświadczeniami polowymi, oceną występowania patogenów, metod zakładania doświadczeń polowych, rozpoznawania chorób, chwastów i szkodników w miejscowościach Pamiątkowo, Szwarcenowo, Skowronki i Rychnów.

Dla BASF zrównoważony rozwój zaczyna się od badań i rozwoju. To niezwykle istotne, ponieważ rolnicy, którzy stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi z wyżywieniem rosnącej populacji światowej, zmieniającymi się warunkami pogodowymi wynikającymi ze zmiany klimatu oraz ograniczonymi zasobami naturalnymi oczekują innowacyjnych rozwiązań, które będą wspierać ich w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Nasze innowacje obejmują rozwiązania w zakresie nasion, biologii i chemii, a także rozwiązania cyfrowe. Sami jako firma również działamy na rzecz ograniczenia naszego śladu środowiskowego i przyjęliśmy globalne zobowiązanie redukcji naszych emisji dwutlenku węgla o 25% do roku 2030 i osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050.

– mówi Andrej Sarnatsky, Country Manager Agricultural Solutions w BASF Polska.

BASF prowadzi również rozbudowaną działalność w obszarze biotechnologii, dostarczając zrównoważone rozwiązania w zakresie upraw, w tym platformę badawczą pozwalającą na identyfikację genów, która koncentruje się na cechach roślin umożliwiających wyższe plony i lepszą jakość, odporność na choroby i tolerancję na czynniki środowiskowe, takie jak susza.

Rola innowacji w rolnictwie nigdy nie była tak ważna. Rolnictwo i cały łańcuch żywnościowy stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami związanymi zarówno z koniecznością ograniczenia wpływu rolnictwa na środowisko i klimat, ale także mierzy się z rosnącymi kosztami środków produkcji czy coraz większą niepewnością ekonomiczną związaną z sytuacją geopolityczną. Dlatego wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, w tym korzystanie z postępów naukowych jest tak ważne.

– mówi Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha odpowiedzialności za żywność. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności w Polsce.