Rolnictwo zrównoważone na Women in AgriTech 2024

W styczniu, na zaproszenie Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, wzięliśmy udział w corocznym wydarzeniu poświęconemu rolnictwu, innowacjom i roli kobiet w rozwoju sektora rolno-spożywczego w Europie. Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności reprezentowała Małgorzata Bojańczyk, Dyrektorka Stowarzyszenia.

Częścią spotkania była dyskusja dedykowana zrównoważonym łańcuchom wartości w sektorze rolno-spożywczym. Jego uczestnikami byli przedstawiciele biznesu, eksperci rynku rolno-spożywczego, nauki i organizacji pozarządowych z Polski, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. W trakcie dyskusji uczestnicy wskazywali, że zrównoważone rolnictwo jest bardzo ważnym elementem realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie cały sektor mierzy się z wyzwaniami związanymi z przemianami na poziomie globalnym i przyspieszaniu wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju w Europie, pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej.

Koszty i stosunek jakości do ceny stają się coraz ważniejsze, przy jednoczesnym wzroście świadomości i potrzebie transparentnej informacji na temat wpływu produkcji żywności na środowisko i klimat. Dlatego inwestycje w budowanie transparentnego i zrównoważonego łańcucha wartości i koncentracja na zrównoważonych surowcach to czynnik determinujący konkurencyjność firm. W perspektywie długoterminowej zrównoważone rolnictwo pozwala na wzmocnienie odporności sektora rolnego i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz na identyfikowanie żywności z wiarygodnych źródeł.

– wskazywała w trakcie debaty Małgorzata Bojańczyk.

Jednym z głównych tematów rozmów była kwestia kierunków i tempa transformacji systemów żywnościowych w stronę zrównoważenia. Jak podkreślali uczestnicy – potrzeba transformacji systemów żywnościowych jest niezaprzeczalna, a udział w procesie zmian dotyczy wszystkich uczestników rynku – decydentów, biznesu, nauki i społeczeństwa. Wsparcie dla zrównoważenia może odbywać się przez zachęty ekonomiczne i polityki, takie jak dotacje, zwolnienia podatkowe czy ustanawianie standardów, współpracę, kampanie uświadamiające, innowacje i technologie czy edukację.

Women in AgriTech 2024 to doroczna konferencja organizowana przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie.