Najlepsze prace dyplomowe o zrównoważeniu rolnictwa

Nowoczesne rolnictwo i zrównoważenie produkcji żywności oraz sektora rolno-spożywczego były tematem 5. edycji konkursu Agro Absolwent. Jego organizatorem jest Bank BNP Paribas, a Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest partnerem konkursu.

W tym roku zgłoszono 46 prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Najwięcej nadesłanych prac powstało w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetach Przyrodniczych w Poznaniu i Wrocławiu oraz na Politechnice Bydgoskiej.

Tegoroczna edycja konkursu po raz kolejny pokazała, że młodzi ludzie kończący uczelnie prezentują bardzo wysoki poziom wiedzy szczegółowej, naukowej jak i technicznej, nie tracąc przy tym z pola widzenia wyzwań globalnych, klimatycznych, żywnościowych i ekonomicznych. Głębokie zrozumienie z ich strony potrzeby zmian w rolnictwie i produkcji żywności pozwala na optymistyczne spojrzenie w przyszłość.

– tak podsumował poziom tegorocznych zgłoszeń członek kapituły konkursu dr Jerzy Próchnicki, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Celem konkursu jest promowanie tematyki związanej z postępem, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich, ekologią oraz innych działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności. W konkursie przyznawane są trzy nagrody główne oraz nagrody specjalne ufundowane przez partnerów i patronów mediowych.

Jesteśmy bankiem zmieniającego się świata, a równocześnie liderem finansowania sektora rolno-spożywczego. Chcemy, żeby produkcja żywności zmieniała świat na lepsze. Dlatego doceniamy w tym konkursie młodych ludzi, którzy opuszczając uczelnie wnoszą wiedzę i pomysły jak działać nowocześnie i efektywnie, a czasem korzystać z zasobów, które inni uważają za odpady. Bardzo nas cieszy różnorodność i inwencja nadesłanych prac i liczymy na ich dobry wpływ na przyszłość sektora.

– powiedział Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Laureatami edycji 2023 zostali:

  • I nagroda – Adrianna Kubiak, „Opracowanie innowacyjnego biopreparatu na bazie Trichoderma sp. wspomagającego ochronę i uprawę roślin”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dodatkowa nagroda od partnera konkursu – oferta stażu w Timac Agro Polska.
  • II nagroda – Rebeka Pajura, „Wykorzystanie odcieków z beztlenowej przeróbki osadów ściekowych do wytwarzania produktów nawozowych”, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
  • III nagroda – Wiktoria Wolska, „Długoterminowy wpływ różnych systemów uprawy roli i międzyplonów na aktywność mikrobiologiczną gleby”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dodatkowa nagroda od partnera konkursu – zwiedzanie fabryki Farm Frites i gospodarstwa rolnego Farm Frites Poland Dwa.
  • III nagroda ex aeaquo – Julia Smoręda, „Przeciwdziałanie marnowaniu żywności – aspekty prawne”, Uniwersytet Warszawski.

Nagrody specjalne:

  • Oferta stażu w Timac Agro Polska – Łukasz Adrych, „Analiza sposobu uprawy roli w agrotechnice jęczmienia jarego we własnym gospodarstwie rolnym”, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
  • Oferta stażu w PROCAM Polska – Bartosz Bogulas, „Zastosowanie Modelu Markowa i Modelu GARCH w prognozowaniu zmienności cen zbóż w Polsce w latach 2023-2025”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Publikacje artykułów u partnerów medialnych konkursu:

  • Laureaci 3 nagród głównych, oraz
  • Agata Daraż, „Współczesny biznes a globalny kryzys klimatyczny”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  • Bartosz Bogulas, „Zastosowanie Modelu Markowa i Modelu GARCH w prognozowaniu zmienności cen zbóż w Polsce w latach 2023-2025”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  • Julia Smoręda, „Przeciwdziałanie marnowaniu żywności – aspekty prawne”, Uniwersytet Warszawski.

Partnerami 5. Edycji Agro Absolwent są członkowie Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności: Farm Frites Poland, PROCAM Polska, Timac Agro Polska, SGS Polska, AgroNews, APRA, Plantpress oraz Polskie Wydawnictwo Rolnicze.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!