Zarząd

Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie i składa się z 4 do 6 członków, powoływanych na trzyletnią kadencję. Zarząd to organ wykonawczy Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą pracą i reprezentuje je na zewnątrz.

Jarosław Wańkowicz
Przewodniczący Zarządu
Farm Frites Poland S.A.

Karolina Tarnawska
Wiceprzewodnicząca Zarządu,
Skarbnik

Adrian Chyła
Sekretarz
PROCAM Polska Sp. z o.o.

Adam Kopyść
Członek Zarządu
Bayer Sp. z o.o.

dr Jerzy Próchnicki
Członek Zarządu

Tomasz Kurpiewski
Członek Zarządu
McDonald’s Polska Sp. z o.o.