Zarząd

Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie i składa się z 4 do 6 członków, powoływanych na trzyletnią kadencję. Zarząd to organ wykonawczy Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą pracą i reprezentuje je na zewnątrz.

Jarosław Wańkowicz
Przewodniczący Zarządu, FarmFrites Poland S.A.

Karolina Tarnawska
Wiceprzewodnicząca Zarządu

Adam Kopyść
Skarbnik Zarządu, Bayer Sp. z o.o.

Adrian Chyła
Sekretarz Zarządu, ProCam Polska Sp. z o.o.

dr Jerzy Próchnicki
Członek Zarządu