Zrównoważona produkcja żywności w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29 stycznia 2024 roku na zaproszenie Federacji Gospodarki Żywnościowej RP uczestniczyliśmy w III Forum Producentów Żywności. Tematem wydarzenia były wyzwania związane z wdrażaniem systemu zrównoważonej produkcji żywności. Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności reprezentowała Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Stowarzyszenia.

Źródło: MRiRW.

Dzisiejsze spotkanie jest doskonałą okazją do podjęcia dyskusji o aktualnej sytuacji i wyzwaniach na poszczególnych rynkach rolnych w gronie przedstawicieli organizacji branżowych sektora rolno-spożywczego oraz wypracowania wspólnego działania z uwzględnieniem szeroko pojętej polityki Unii Europejskiej. Głównym tematem dzisiejszej dyskusji są problemy ze stabilnością rynku i brak opłacalności produkcji. W minionym roku obserwowaliśmy z jednej strony wzrost cen środków produkcji, a z drugiej spadające ceny produktów rolnych. I to decyduje o opłacalności.

– mówił podczas spotkania Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W trakcie swojego wystąpienia podkreślał także, że Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi jest nastawione na prowadzenie szerokiej formy dialogu z różnymi organizacjami i związkami rolniczymi. Jak wskazywał –

Uważam, że trzeba wsłuchać się w to, co mówią rolnicy, co mówią branże, jaka jest sytuacja i jak my możemy współdziałać.

Małgorzata Bojańczyk wzięła udział w sesji „Ocena, wyzwania branż i niezbędne działania w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego Polski z uwzględnieniem zrównoważonej produkcji oraz sytuacji na Ukrainie”.

Potrzeba transformacji systemów żywnościowych w kierunku zrównoważenia jest niezaprzeczalna. Decydenci polityczni, producenci rolni, biznes i nauka, ale również społeczeństwo i my jako konsumenci mamy duży wpływ na sukces tej transformacji. Tworzenie transparentnych, odpornych i solidnych systemów żywnościowych ma kluczowe znaczenie również dla osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego. Oznacza to, że rolnictwo i produkcja żywności muszą być zrównoważone z ekonomicznego, społecznego i środowiskowego punktu widzenia.

– mówiła podczas swojego wystąpienia Małgorzata Bojańczyk.

Dzisiaj na pierwszy plan wysuwa się opłacalność produkcji rolnej, nie tylko z uwagi na sytuację geopolityczną, ale również potrzebę wsparcia transformacji w kierunku zrównoważenia z uwzględnieniem innowacji i technologii. Przejście produkcję przy wsparciu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego wymaga jednak dodatkowego wsparcia finansowego i odpowiedniego ukierunkowania środków Wspólnej Polityki Rolnej. Nie możemy również zapominać o wsparciu grup szczególnie wrażliwych społecznie. Dzisiaj równie ważnym aspektem jest temat dobrostanu psychicznego rolniczek i rolników oraz wsparcia kobiet w sektorze rolno-spożywczym.

– podkreślała Małgorzata Bojańczyk.

W tegorocznym III Forum Producentów Żywności wzięli udział przedstawiciele najważniejszych organizacji branżowych sektora żywnościowego i jego otoczenia, a także naukowcy, politycy oraz przedstawiciele dystrybucji i handlu.