Rozwój rolnictwa prośrodowiskowego w Polsce

Odporne na kryzysy łańcuchy dostaw żywności, opłacalna produkcja rolna oraz odpowiedź na wyzwania środowiskowe i klimatyczne były tematem debaty, w której wzięliśmy udział podczas Europejskiego Forum Rolnego 2023.

Odbywające się cyklicznie Europejskie Forum Rolnicze to jedno z najważniejszych wydarzeń rynku rolnego, w którym uczestniczą przedstawiciele polskiej oraz międzynarodowej polityki. Forum gromadzi co roku blisko 3 tysiące uczestników. Podczas konferencji wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym „Kierunki i możliwości rozwoju rolnictwa prośrodowiskowego w Polsce”. Uczestnikami dyskusji byli:

  • Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
  • Jarosław Peczka, właściciel BIO-GEN i współwłaściciel Bio-Lider
  • Czesław Siekierski, poseł na Sejm

Małgorzata Bojańczyk podkreślała w trakcie wystąpienia, że w debacie publicznej funkcjonuje wiele definicji i pojęć związanych z rolnictwem prośrodowiskowym. Jednak model rolnictwa zrównoważonego jest stosowany w praktyce w Polsce i na świecie już od wielu lat zarówno przez samych rolników jak i przez przetwórców żywności. Jego podstawą są funkcjonujące i uznane na rynku standardy takie jak Farm Sustainability Assesement, GlobalG.A.P. czy Integrowana Produkcja Roślinna.

Funkcjonujące na rynku standardy zrównoważonej produkcji rolnej obejmują nie tylko elementy środowiskowe czy klimatyczne, ale także – co jest w dzisiejszych czasach niezwykle istotne – opłacalność produkcji rolnej oraz element społeczny. Cały czas podkreślamy, że rolnictwo zrównoważone łączy te 3 obszary i że nie są to tylko kwestie środowiskowe czy klimatyczne.

– wskazywała.

Jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne w Polsce, to pamiętajmy, że 90% upraw w Polsce to nie będzie rolnictwo ekologiczne tylko gospodarstwa wielkoobszarowe, które już chcą wdrażać i często już wdrożyły rozwiązania prośrodowiskowe i chcą się dalej zmieniać, produkować zdrowiej, ale cały czas wydajnie.

– mówił w czasie debaty Jarosław Peczka.

Przygotowanie się rolników do wdrożenia ekoschematów wymaga dużej pracy i dostarczenia rolnikom potrzebnych informacji, w tym zwiększenia finansowania dla ośrodków doradztwa rolniczego, które obsługują przecież steki tysięcy rolników. To wsparcie jest konieczne aby wykorzystać środki z ekoschematów, które stanowią nawet 30% całego finansowania w ramach I filaru Wspólnej Polityki Rolnej.

– wskazywał Czesław Siekierski.

Przejście na model rolnictwa zrównoważonego w produkcji rolnej oraz wsparcie firm wobec swoich dostawców – pozwoli na  poprawę  pozycji konkurencyjnej gospodarstwa nie tylko przez spełnienie wymogów polityki unijnej ale również branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Poza Wspólną Polityką Rolną mamy szereg inicjatyw i wynikających z nich ram prawnych, które wpływają na działania w całym łańcuchu produkcji żywności. Dyrektywa CSRD, Taksonomia UE, ale też inicjatywa Green Claims i inicjatywa dotycząca zrównoważonych systemów żywnościowych wyznaczają kierunki zmian. Coraz więcej firm, przygotowując się do transformacji związanej, m.in. z tymi regulacjami prawnymi, realizując swoje strategie klimatyczne, wymaga od dostawców spełnienia odpowiednich standardów związanych z wpływem na środowisko, klimat, czy społeczną odpowiedzialnością biznesu.

–  podkreśliła Małgorzata Bojańczyk.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka. Zapis debat i paneli dyskusyjnych dostępny jest na tej stronie.