Zgodność z prawem

Korzystanie z wiedzy o regulacjach prawnych

Zarządzający gospodarstwem są odpowiedzialni za stosowanie prawa. Często niewiedza lub brak umiejętnego stosowania dopuszczonych prawem rozwiązań jest źródłem kłopotów tych osób.

W przypadku wątpliwości należy sięgnąć do aktów prawnych – teraz łatwo dostępnych za pośrednictwem internetu – można także uzyskać bezpłatną pomoc prawną on-line pod tym adresem lub tutaj.

Bardzo ważnym obszarem, który obowiązuje większość gospodarstw, to pakiet aktów prawnych odnoszących się do zatrudniania pracowników. Wszelkie prawa pracownicze zawarte są w Prawie Pracy, pod tym adresem.