Dostęp do rynku

Procedury produkcji i przechowywania płodów rolnych

Nikt nie lubi procedur, są jednak bardzo przydatnym narzędziem organizującym i usprawniającym pracę ze względu na ich jednolity charakter i powtarzalność. W gospodarstwie pomagają one lepiej ułożyć organizacyjnie procesy produkcyjne, a to prowadzi do obniżenia kosztów, poprawy organizacji pracy i stabilnej, wysokiej jakości produktów.

Podstawową procedurą w gospodarstwie jest analiza gleby, najlepiej w każdym roku produkcyjnym, gdyż gleba to środowisko aktywne biologicznie, zmienne chemicznie i podlegające wielu zjawiskom fizycznym. W dzisiejszych realiach brak wiedzy o charakterystyce użytkowanej gleby, jej zasobności, odczynie, zawartości materii organicznej, strukturze, to niewiedza bardzo kosztowna i potencjalnie zagrażająca degradacją podstawowego narzędzia pracy rolnika. Więcej w Obszarze 7. Zarządzanie substancjami odżywczymi.

Procedury produkcyjne od siewu do zbioru to sedno pracy rolnika. Dzięki nim – optymalnemu siewowi, nawożeniu i ochronie – powstaje maksymalny plon, o najlepszej, realnie osiągalnej jakości. Każda „droga na skróty”, zaniedbanie i zaniechanie, niekonsekwencja w działaniach będzie się mściła niższym i gorszym plonem. Więcej w Obszarze 5. Siew i sadzenie.

Procedury przechowywania płodów rolnych powinny być bezwzględnie respektowane, aby dobra jakość produktu nie została zepsuta złym składowaniem. Dezynsekcja, sprzątanie magazynu, prawidłowa konserwacja wszelkich urządzeń i instalacji – to konieczność, podobnie jak konserwacja i przeglądy elementów pokrycia magazynu, aby uniknąć oddziaływania czynników atmosferycznych.

Każdy produkt z produkcji polowej, zboże, okopowe, strączkowe, oleiste itd. winien trafiać na magazyn po czyszczeniu wstępnym, które pozwala oddzielić zanieczyszczenia: nasiona chwastów, resztki roślin, kamienie, pył i kurz. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko obniżenia jakości produktu w czasie przechowania. Przed składowaniem konieczne jest obniżenie nadmiernej wilgotności, do wilgotności pożądanej, której wartość zależy od planowanego czasu przechowania. Przechowywany produkt należy stale kontrolować, badać temperaturę i w miarę konieczności napowietrzać lub przerzucać. Istnieje także możliwość zapobiegawczego stosowania ochrony przed szkodnikami magazynowymi zbóż.