Dostęp do rynku

Dokumentacja działań gospodarstwa i zakupu środków produkcji

Sposób dokumentacji działań produkcyjnych determinowany jest głównie wielkością gospodarstwa. Dokumentacja produkcji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 „TRECEABILITY ‘’, mówiącym o stworzeniu procedur pełnej odtwarzalności – śledzenie drogi produktu w całym łańcuchu produkcji, aż do konsumenta.

Często dokumentowanie procesu produkcji jest nawykiem rolników na tyle utrwalonym, że nie sprawia żadnych problemów; gromadzone są np. faktury zakupu środków do produkcji, etykiety nasion, prowadzone księgi pól z dokumentacją całej agrotechniki.

Prostym sposobem dokumentacji działań produkcyjnych jest ”karta pola”, której wzory są powszechnie dostępne; jest to też wymóg większości odbiorców produkcji kontraktowanej.

Dokumentacja działań produkcyjnych jest dla samego rolnika bardzo dobrym narzędziem do analizy wyników i eliminacji błędów produkcyjnych. Pozwala spojrzeć w sposób obiektywny na działania prowadzone w całym procesie produkcyjnym uprawy i porównać z działaniami podejmowanymi na przestrzeni lat.

Powinniśmy przechowywać dokumenty tego typu – w przypadku przedsiębiorstw jest to wymóg prawny, także z konieczności obowiązku odtworzenia drogi produktu w łańcuchu produkcji, gdzie należy udowodnić zakup środków produkcji oraz ich pochodzenie dla potrzeb procesów ewentualnych reklamacji i kontroli urzędowych. Czas przechowywania dokumentów wynosi do 5 lat od roku zakupu licząc.