Produkcja zwierzęca

Lokalizacja fermy

Lokalizacja jest jednym z najistotniejszych czynników biobezpieczeństwa fermy. Wymóg ten jednak ma również kluczowe znaczenie przy wyborze miejsca pod lokalizację nowej fermy.

Generalnie, ferma powinna być usytuowana na lekkim wzniesieniu, przy uwzględnieniu obecności w sąsiedztwie innych ferm tego gatunku zwierząt lub innych. Płaski teren pozbawiony drzew lub innej ochrony stanowi większe ryzyko w porównaniu z terenem pagórkowatym. Na przykład zagęszczenie niższe świń na 1 km kwadratowy stanowi mniejsze ryzyko, niż zagęszczenie wysokie. Dla porównania, średnia obsada świń wynosi w Polsce ok. 76 szt./ km2, a w Holandii 250 szt./ km2. Duża ferma powinna posiadać tzw. strefę ochronną w postaci naturalnego lub sztucznego zadrzewienia (ochrona od przenoszonych z wiatrem patogenów). Im ferma jest bardziej odizolowana, tym ryzyko zawleczenia chorób do stada jest mniejsze. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na ryzyko sanitarne jest odległość fermy od szlaków komunikacyjnych i typ sąsiadujących dróg (drogi lokalne, drogi tranzytowe). Posiadanie lokalnej drogi dojazdowej uczęszczanej jedynie przez pracowników i samochody dostawcze jest idealnym rozwiązaniem. Ferm nie należy lokalizować w pobliżu ubojni, zakładów przemysłowych, zakładów utylizujących zwierzęta padłe i inny materiał biologiczny, wysypisk śmieci itp.

Tabela 1. Zalecane minimalne odległości

Minimalna odległość od:Fermy świńFermy drobiu
Innych ferm trzody chlewnej5 km100 m
Innych ferm drobiu100 m1,5-3 km
Ferm bydła i innych gatunków zwierząt100 m100 m
Ubojni i zakładów przemysłu mięsnego5 km3 km
Innych zakładów przerabiających surowce zwierzęce3 km3 km
Zakładów utylizujących zwierzęta padłe2 km1,5 km
Wysypisk śmieci1 km1,5 km
Dróg publicznych i linii kolejowych400-800 m400-800 m

Konstrukcja budynku i klatek powinna uwzględniać zasady dobrostanu zwierząt oraz ergonomię pracy obsługi. Jednocześnie warunki utrzymania mają duży wpływ na produkcyjność zwierząt oraz stan ich odporności. Stworzenie optymalnych warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniu nie tylko przyczynia się do prawidłowego wzrostu i reprodukcji, ale również wywiera wyraźny wpływ na stan ich zdrowia.