Stabilność finansowa

Czym jest stabilność finansowa

Ze stabilnością finansową jest jak ze zdrowiem – zaczynamy ją cenić dopiero z chwilą nadejścia problemów.

Stabilność finansowa jest jednym z kluczowych filarów każdego biznesu. Oczywiste jest, że bez niej nie ma mowy o sukcesie, czy choćby o przetrwaniu na rynku. Kwestia ta nabiera jednak szczególnego znaczenia w przypadku działalności rodzinnej, pokoleniowej – takiej, jak gospodarstwo rolne, gdzie fundamentalną kwestią jest rozwój zrównoważony i długoterminowy.

W większości biznesu podstawowym jego celem jest maksymalizacja zysku. W gospodarstwie rolniczym kwestia ta wygląda jednak nieco inaczej. Poza funkcją generowania dochodu, gospodarstwo jest miejscem i środowiskiem życia, więc jego utrata ma podwójnie katastrofalne skutki. Dlatego tak ważne jest świadome zarządzanie, oparte na równowadze pomiędzy rozwojem a posiadaniem odpowiednich rezerw, pomiędzy nowymi a sprawdzonymi technologiami, pomiędzy tym, co sprzedaje się dzisiaj, a tym czego będzie oczekiwał rynek w przyszłości.

Stabilność finansowa w każdym biznesie (i nie inaczej w gospodarstwie rolnym) jest to stan finansów umożliwiający realizację potrzeb przedsiębiorstwa i funkcjonowanie, również w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wydarzeń. Mówiąc wprost stabilność finansowa jest wtedy, gdy zawsze stać nas na wszystkie niezbędne wydatki. Wydaje się to oczywiste, ale doświadczenie wskazuje, że jest niełatwe w realizacji. Brak gotówki jest przyczyną bezpośrednio wynikającą ze splotu działań rolnika i czynników zewnętrznych.

Pojęcie „stabilność finansowa” jest łączona z „wszystkimi niezbędnymi wydatkami”, jednak w pierwszym rzędzie z wydatkami bieżącymi, np. materiałem siewnym, nawozami, paszami, paliwem, podatkami, itd., ale to nie cała prawda. „Wszystkie”, czyli również wydatki na majątek trwały – inwestycje związane z rozbudową mocy produkcyjnych, zakup maszyn, gruntów, robota udojowego, sortowni owoców, itd. Niezbędna jest krytyczna ocena potrzeby takich zakupów, bo mając np. 40 ha nie można kupować nowego ciągnika o mocy 160 KM albo budować nowej obory na 200 stanowisk, tylko dlatego, że jest dostępne wsparcie ze strony PROW – błędne decyzje zawsze mają wieloletnie konsekwencje.

Infografika o zasadach stabilności finansowej: