Ochrona roślin

Dokumentowanie zasadności wykonania zabiegów ochrony roślin

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin Art. 37. posiadacz gruntów lub obiektów, w których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin, przez użytkownika profesjonalnego, jest obowiązany do wskazania sposobu realizacji wymagań Integrowanej Ochrony Roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin w dokumentacji – ewidencji zabiegów ochrony roślin.

W dokumentacji ze stosowania środków ochrony roślin powinny znaleźć się takie informacje, jak: nazwa uprawianej rośliny i jej odmiany, lub chronionego obiektu, powierzchnia pola lub część obiektu, na którym wykonano zabieg, termin jego przeprowadzenia, nazwa środka, zastosowana dawka, przyczyna stosowania środka (jaką chorobę, chwast lub szkodnik zwalczano, progi szkodliwości, rozmiar występowania zwalczanego agrofaga), użyty sprzęt i typ rozpylaczy oraz ilość cieczy użytkowej zastosowanej na hektar itp. (http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/niezbedna-dokumentacja,46770,1.html).

Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy zabiegów ochrony roślin przeprowadzonych w ogrodach działkowych, za które uważa się ogrody przydomowe i rodzinne ogrody działkowe.