Bioróżnorodność

Rezygnacja z użytkowania terenów wartościowych dla organizmów pożytecznych

Obecność organizmów pożytecznych dla rolnictwa jest ważna ze względu na utrzymanie równowagi biologicznej środowiska, a zatem także z powodów ekonomicznych.

Grunty wartościowe dla organizmów pożytecznych to obszary, na których znajdują one odpowiednią ilość pokarmu, czyli tereny, gdzie rosną np. gatunki roślin produkujące nektar i pyłek, a także tereny gdzie znajdują one bezpieczne miejsca do życia, rozmnażania i kryjówki na okres zimowy. Warunki te spełniają siedliska nieużytkowane jako grunty orne, na których rozwija się roślinność spontaniczna, z wieloma gatunkami roślin atrakcyjnych dla owadów pożytecznych. W gospodarstwie rolnym powinno się wyłączać takie grunty z użytkowania rolniczego w całości. Zabiegiem, który jest polecany w przypadku roślinności miedz oraz siedlisk marginalnych przy rowach melioracyjnych, ciekach wodnych i na skarpach, jest koszenie roślinności raz na rok, lub kilka lat, aby zapobiec rozwojowi roślin drzewiastych oraz wnikaniu gatunków inwazyjnych.