Zgodność z prawem

Źródła wiedzy prawnej

Osoby zarządzające gospodarstwem mogą efektywnie pracować jedynie znając i stosując obowiązujące przepisy prawa.

Wymaga to regularnego śledzenia zmian aktów prawnych, na przykład poprzez korzystanie ze specjalistycznych publikacji i źródeł informacji w zakresie m.in. praw pracowniczych, BHP, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywności. Istnieje możliwość zapoznania się z obowiązującymi dla rolnictwa aktami prawnymi w Polsce pod tym adresem.

Takich informacji mogą również dostarczać organizacje rolnicze, jak i biura porad prawnych.

Regulacje dotyczące wsparcia dla rolników poprzez dopłaty maja duże znaczenie dla stabilności finansowej gospodarstw, zatem warto je szczegółowo znać. Uzyskanie dopłat uwarunkowane jest spełnieniem przez rolnika zasad wzajemnej zgodności. Szczegóły dotyczące tych wymogów można znaleźć pod tym adresem oraz tutaj.