Dostęp do rynku

Punkty krytyczne dla bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych

Z definicji punkty krytyczne to miejsca w procesie produkcji posiadające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywności. W obrębie gospodarstw rolnych, które są bardzo zróżnicowane, należy przeprowadzić analizę – identyfikację zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i oznaczyć punkty krytyczne.

W każdym gospodarstwie mogą być inaczej umiejscowione w procesie produkcyjnym, stąd wymagana jest indywidualna analiza dla każdego gospodarstwa.

Prawidłowo przeprowadzona analiza, a przede wszystkim świadoma identyfikacja zagrożeń, pozwala uniknąć wielu niespodziewanych problemów typu: zboże o zapachu oleju napędowego, elementy maszyn lub kawałki betonu w towarze, martwe gryzonie, odchody ptactwa lub zwierząt domowych, itd.

Poniżej przykład analizy zagrożeń dla przechowywania jęczmienia browarnego.

Od strony praktycznej punkty krytyczne są częścią codziennej pracy i wymagają rzetelnej identyfikacji kierując się doświadczeniem, zdrowym rozsądkiem i umiejętnością przewidywania zdarzeń, które spowodować mogą zagrożenie bezpieczeństwa żywności; oczywiście celem identyfikacji jest eliminacja zagrożeń.

Przykładowa identyfikacja punktów krytycznych i plan działań dla łańcucha dostaw zboża do miejsca przechowania:

  • Faza: zboże w kwitnieniu;
  • Punkt krytyczny – zagrożenie: porażenie kłosów fuzariozami;
  • Działanie: zabieg fungicydowy.
  • Faza: pełna dojrzałość;
  • Punkt krytyczny: wysoka wilgotność zboża, zachwaszczenie łanu;
  • Działanie: pomiar wilgotności przed zbiorem – zbiór w wilgotności przechowalniczej poniżej 14,5%, w razie braku takich możliwości zbiór zboża wilgotnego