Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Profesjonalne doradztwo w zakresie bezpiecznego stosowania ŚOR

Prawidłowe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin wymaga dużej wiedzy i dotrzymywania zasad bezpieczeństwa.

Odpowiednio selektywna, terminowa i bezpieczna dla środowiska ochrona roślin i gleby musi być świadoma i precyzyjna. Odpowiedzialne doradztwo uwzględnia rzeczywiste potrzeby, uwarunkowania agroklimatyczne, środowiskowe, cel produkcji i ewentualne skutki działań w przyszłych latach, np. zagrożenie wykształceniem odporności przez agrofagi. Dlatego tak ważne jest profesjonalne doradztwo z zakresu bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin. Niezależne doradztwo powinno być powszechnie dostępne dla rolników w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i u inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Profesjonalnie doradzają rolnikom również firmy komercyjne, zarówno dystrybutorzy środków ochrony roślin, jak również firmy produkujące te środki. Można też korzystać z elektronicznych narzędzi doradczych, opisanych w Obszarze 4, Zarządzanie gospodarstwem, w punkcie 4.16 Systemy wspomagania decyzji.