Dostęp do rynku

Organizacja sprzedaży produktów

Zapewnienie stabilności finansowej gospodarstwa jest jednym z podstawowych zadań rolnika. Służy temu zapewnienie zbytu towarów wyprodukowanego w gospodarstwie do odbiorców płacących uczciwie i terminowo.

Sposób organizacji sprzedaży zależy głownie od wielkości gospodarstwa. Jednak biorąc pod uwagę spore wahania cen na wolnym rynku i nie zawsze dostępne możliwości zbytu u lokalnych odbiorców, należy bezwzględnie zdywersyfikować ryzyko sprzedaży, w cenach i w czasie, zapewniając gwarantowany zbyt na część towaru. Rozważyć możemy zbyt kontraktowany – umowy terminowe z ceną, umowy kontraktacyjne z ceną, dające duży poziom bezpieczeństwa. Przy szacowaniu zabezpieczenia części produkcji w sprzedaży kontraktowanej należy wziąć pod uwagę analizę ryzyka produkcji rolniczej i pozostawić sobie zapas ilościowy na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Pozostawiając całość produkcji do sprzedaży na wolnym rynku rolnik bardzo dużo ryzykuje, gdy w umowach terminowych lub kontrakcyjnych ryzyko jest znacząco zminimalizowane. Więcej w Obszarze 3. Stabilność finansowa, w punkcie 3.3 Zasady planowania.