Produkcja zwierzęca

Zadania bioasekuracji

  • lokalizacja fermy,
  • budynki i warunki mikroklimatyczne,
  • higiena technologii i personelu,
  • zabezpieczenie systemu czarno-białego,
  • stosowanie kwarantanny,
  • kontrola wizyt na fermie,
  • kontrola obecności zwierząt niepożądanych,
  • kontrola programu szczepień i zabiegów,
  • utylizacja zwierząt padłych,
  • nadzór w obrocie zwierzętami.

Realizacja zadań bioasekuracji jest zawsze indywidualna dla danych hodowli zwierząt, które uwzględniają nie tylko gatunek zwierząt i system ich utrzymania, ale także szereg uwarunkowań, w tym zewnętrznych, np. sąsiedztwo innych ferm, czy też lokalizację w terenie. Ważne są również obowiązujące przepisy w zakresie realizacji bioasekuracji w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych (np. ASF – trzoda chlewna, grypa ptasia – drób).

Bioasekuracja ma zapobiegać występowaniu na fermie zachorowań poprzez wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie potencjalnych źródeł chorób i redukcję dróg ich szerzenia się (tab. 1). Czynniki chorobotwórcze mogą docierać do fermy z zewnątrz, stąd bardzo ważna jest lokalizacja fermy. Mogą również przemieszczać się w obrębie fermy, wówczas źródłem wirusów, bakterii w powietrzu budynków są zwierzęta chore lub po przebytej chorobie. Zwierzęta chore (hodowlane, czy też wolnożyjące) wydalają duże ilości bakterii lub wirusów wraz z kałem, wydzielinami i wydychanym powietrzem, stąd też działania związane z bioasekuracją są niezmiernie ważne w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się drobnoustrojów.

Tabela 1. Wektory szerzenia się chorób

StatyczneRuchomeŻywieniowe
Budynki i ich wyposażenie, sprzęt do zadawania paszy i codziennych czynności, odchody.Zwierzęta wprowadzane na fermę, zwierzęta domowe, ludzie, gryzonie, owady, sprzęt, środki transportu, powietrze itp.Zakażona pasza i woda.